Foreks Kimya Sanayi ve Deri Kimyasalları Ltd.Şti. : Ürünler Amonyum Klorür (NH4CI)

Amonyum Klorür (NH4CI)

Nışadır olarak da bilinir. Hidrojen klorür (Tuz asidi, tuz ruhu, kloridrik asit) ve amonyağın tepkimesi ile oluşan tuz. Ençok kuru pillerde elektrolit olarak kullanılan nışadır, galvanizleme ve kalaylamada ayrıca metal yüzeylerindeki oksit katmanını gidererek lehim tutmasını kolaylaştırmak amacıyla lehimcilikte de yaygın olarak kullanılır. Piyasadaki birçok soğuk algınlığı ve öksürük ilaçının bileşiminde de amonyum klorür bulunur.
 Renksiz kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir sıvı oluşturur. 340°C'da erimeden buharlaşarak, eşit hacimlerde amonyak ve hidrojen klorür verir.

Kimyevi Yapısı
 • Beyaz kokusuz higroskopik tozdur.
 • Amonyak tuzu, nişadır         
 • Suda kolaylıkla çözülür. Amonyum klorürün sulu çözeltisi hafif asidik özelliğe sahiptir.
 •          
KarakteristikleriSuda kolaylıkla çözülür. Amonyum klorürün sulu çözeltisi hafif asidik özelliğe sahiptir.
Görünüş=Beyaz Akıcı Toz
NH4CI Kuru Madde Üzerinden (%) =99,5 min.
Rutubet (%)=0,5 max.
Suda Çözünmeyen Madde (%)=0.1 max.
Demir (Fe) (%)=50 ppm max.
Sülfatlar, (NH4 )2SO4 olarak (%)=0,3 max.
Ph (%1’lik çözelti) =4,0 – 6,0
Suda Çözünürlük (20 °C)=374 gr./lt.
Yığın Yoğunluğu=700 – 900 kg./ m³
Kullanım Alanları
 • Kuru pil ve bazı patlayıcıların yapımında,
 • Galvaniz sektöründe, kalay kaplamada, sıcak daldırma galvanizde flux hammaddesi olarak, 
 • Kozmetik sanayinde şampuan yapımında eğer surfaktan olarak ALS kullanılırsa, Amonyum Klorür şampuanı kıvamlaştırmak için kullanılır ve bazı temizleyicilerin üretiminde, 
 • Bazı soy metalleri (altın gibi) rafine etmekte / arıtmada,
 • Bazı sentetik yapıştırıcıları kurutmada,
 • Üre formaldehit reçinelerini sertleştirmede (MDF sektöründeki kullanımı) / Kontrplak yapıştırıcılarının yapımında.  Yonga levha/MDF üretiminde kullanılan hammaddeler ve yardımcı maddeler aşağıda verilmiştir.
    Hammaddeler;
    Odun  (kayın, kavak ve ladin
    Pamuk sapı,
    Üre formaldehit tutkalı
    Polivinil asetat tutkalı,
    Amonyum klorür (% 33’lük). (amonyum klorürün sulandırılarak kullanılması)
 • İlaç sanayinde Adjuvan olarak (Adjuvan: Bir reçetede yer alan ve diğer ilaçlara ait etkilerin ortaya çıkmasında yardımcı nitelik taşıyan madde), Öksürük şuruplarında Ekspektoran (balgam söktürücü) olarak, ve idrar söktürücü özelliği nedeni ile kullanılır.
 • Tekstil ve deri sektöründe, boyamada, baskıda ve pamuğu parlatmada,
 • Lehimlemede kullanılacak lehim taşı yapımında   (Tuzun ayrışmasından meydana gelen amonyak (NH3) ve hidroklorik asit (HCl), metalin yüzeyinde hâsıl olmuş oksit tabakasını kaldırdığından metal, lehime müsâit hâle gelir.)
 • Yem sektöründe katkı maddesi olarak, Sığırların yemlerinde idrar taşını önlemede,